Regio-logo

Conacul familiei Negruzzi dateaz? din perioada anilor 1807-1810, apar?inând mai întâi lui Dinu Negru? (tat?l scriitorului Costache Negruzzi), care a primit la c?s?toria sa cu Sofia Hermeziu, ca zestre, mo?ia Trife?tii Vechi (localitate care apoi s-a numit Hermeziu, din 1967 Lunca Prut ?i din 1996 din nou Hermeziu).În aceast? cas? s-au n?scut ?i/sau au tr?it mai multe personalit??i ale istoriei române?ti:
  postelnicul Constantin (Costache) Negruzzi (1808-1868) - scriitor, membru al Academiei Române chiar de la înfiin?are, pre?edinte al Eforiei Ia?ilor, director în câteva rânduri al Visteriei Moldovei, efor al ?colilor, codirector al Teatrului Na?ional din Ia?i (împreun? cu Mihail Kog?lniceanu ?i Vasile Alecsandri), ministru al finan?elor, p?rintele nuvelei istorice române?ti (Alexandru L?pu?neanu); s-a n?scut ?i a locuit la Hermeziu, fiind înmormântat în curtea bisericii din sat;
 • Leon C. Negruzzi (1840-1890) - scriitor junimist, fost prefect al jude?ului Ia?i, primar al Ia?ului ?i senator de Ia?i; a tr?it la Hermeziu ?i a fost înmormântat în curtea bisericii din sat;
 • Iacob C. Negruzzi (1842-1932) - scriitor, pre?edinte ?i vicepre?edinte al Academiei Române, unul din cei cinci membri fondatori ai societ??ii Junimea ?i secretar perpetuu, timp de 25 de ani, al revistei Convorbiri literare; s-a n?scut la n?scut la Hermeziu;
 • Mihai L. Negruzzi (1873-1958) - general, scriitor, memorialist, fost primar de Ia?i ?i rezident regal al ?inutului Prut (1938); fiul lui Leon Negruzzi, a tr?it la Hermeziu în 1930;
 • Ella L. Negruzzi (1876-1949) - prima femeie avocat din România; n?scut? la Hermeziu.

Leon M. Negruzzi (1899-1987) - scriitor de limb? francez? ?i traduc?tor în limba francez? a numeroase pagini de literatur? român?; fiul generalului Mihai Negruzzi, a locuit pentru o perioad? la Hermeziu.

În conacul familiei Negruzzi au poposit ca oaspe?i în decursul timpului domnitorii Mihail Sturdza ?i Alexandru Ioan Cuza, scriitorii Vasile Alecsandri, Mihail Kog?lniceanu ?i Petre P. Carp, majoritatea scriitorilor junimi?ti ?i reputa?i actori ai Teatrului Na?ional din Ia?i, muzicieni ca Eduard Caudella, în prezen?a c?ruia cei doi fra?i, Leon ?i Iacob, cântau la pian ?i flaut. În anul 1968 s-a amplasat aici o plac? de marmur? ce marca 100 ani de la moartea scriitorului Costache Negruzzi, cu un citat din Vasile Alecsandri, 1868-1968 "Costache Negruzzi este un nume scump României ?i va r?mîne în pleiada pionierilor intelectuali ai neamului nostru." V. Alecsandri.

Dup? ce în perioada regimului comunist a servit pe post de sediu al CAP-ului local, Muzeul Literaturii Române din Ia?i, prin muzeografii Constantin-Liviu Rusu ?i Olga Rusu, s-a ocupat între anii 1993-1995 de restaurarea casei, reconstituind via?a ?i activitatea acestei familii de c?rturari.

Casa memorial? Costache Negruzzi de la Hermeziu a fost inaugurat? ca muzeu la 7 octombrie 1995, fiind nominalizat? între altele 65 din 20 de ??ri ale Europei, de c?tre Funda?ia EMYA din Bristol, pentru Premiul Muzeului European al anului 1997. A fost vizitat pentru selec?ie la data de 4 octombrie 1996 de c?tre Ann Nicholls, administrator al Funda?iei Emya din Bristol (Anglia) ?i de Wym Vander Weiden, director al Muzeului de Istorie Natural? din Leiden (Olanda), membru al juriului, o plac? de marmur? marcând acest eveniment.

La data de 20 mai 2001, a avut loc manifestarea cultural? "Popas moldav la familia Negruzzi", având loc cu acest prilej o prelegere pe tema "Constantin Negruzzi, azi" sus?inut? de profesorul universitar Liviu Leonte, lansarea bro?urii Casa memorial? "Constantin Negruzzi", redactata de un colectiv al MLR condus de muzeograful Olga Rusu ?i tip?rit? în 500 de exemplare pe cheltuiala lui Matei Fotiade, precum ?i a volumului "Constantin Negruzzi" al lui Serghei Colosenco, care reconstituie prin careuri rebusistice via?a ?i activitatea c?rturarului. Cu acest prilej, urma?ii familiei (printre care Irina Fotiade, str?nepoata scriitorului Costache Negruzzi ?i Matei Fotiade) au anun?at donarea conacului c?tre Muzeul Literaturii Române din Ia?i.

Muzeul con?ine cinci s?li de expozi?ie, precum ?i o sal? multifunc?ional? pentru manifest?ri de amploare. În holul central este amenajat? o expozi?ie documentar?, care însumeaz? manuscrise, c?r?i în edi?ii princeps ?i cu autografe, fotografii editate ?i inedite, fotocopii, obiecte care au apar?inut scriitorilor (pip?, medalii, ?tampile, ceasornic solar etc.), numeroase extrase din operele lor, precum ?i ale exege?ilor acestora, fi?e bio-bibliografice ?i genealogice, tablouri ?i portrete în ulei ?i busturi în ghips.

De asemenea, sunt reconstituite muzeografic patru camere memoriale (salonul de muzic?, biblioteca-birou, sufrageria ?i dormitorul), fiind aduse aici piese de mobilier, instrumente muzicale (flautul lui Iacob, pianul lui Leon etc.), fotografii, portrete ale membrilor familiei sau ale prietenilor, realizate de arti?ti plastici ie?eni contemporani, stampe de epoc?, covoare, piese de iluminat, mobilier de sufragerie original.

În bibliotec? sunt expuse colec?ii de ziare ?i reviste, c?r?i, calendare, edi?ii numeroase ale operelor negruzzi?tilor, carte veche româneasc?, manuscrise, literatur? francez?, german?, greac?, latin?, italian? etc.

 
Link-uri importante
www.inforegio.ro
www.fonduri-ue.ro
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană,
vă invităm să vizitați
www.fonduri-ue.ro

GALERIE FOTO

 • Conacul familiei Negruzzi - foto 1
  foto 1 - Conacul familiei Negruzzi (exterior - frontal)
 • Conacul familiei Negruzzi - foto 2
  foto 2 - Conacul familiei Negruzzi (interior)
 • Conacul familiei Negruzzi - foto 3
  foto 3 - Conacul familiei Negruzzi (vitrina - interior)

Alte link-uri

INFORMATII TURISTICE DIN IASI
Cele mai utile informatii legate
de obiective turistice
din zona Judetului Iasi
INFORMATII METEO
Starea vremii in timp real
din Judetului Iasi
CURS VALUTAR
Cele mai utile informatii le gasiti aici

Vizitatori pe site

Astazi121
Ieri60
Saptamana aceasta121
Luna aceasta424
Total35799

Currently are 4 guests online

Visitor live tracking counter, stats and anti-spam 

detalii contact

Unitatea administrativ-teritoriala
comuna Trifesti, avand sediu in comuna Trifesti,
judetul Iasi, Romania, cod postal 707520.
Email: info@turismintrifesti.ro
Telefon/fax: 0232/298033
Web: www.turismintrifesti.ro